Co je důležité vědět, když chci briketovat kovový odpad

Briketování třísek z obrábění se vyplácí

machining tooling magazine 2009

Největší výhodou technologie vysokotlakého lisování je přeměna odpadu na prodejný a lépe manipulovatelný produkt. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a někdy může být i kratší než jeden rok.

Technologie vysokotlakého lisování umožňuje zpracování krátkých třísek z obrábění, vrtání nebo řezání oceli, litiny, hliníku, barevných kovů, drátků z pneumatik a brusných kalů. Zmenší se množství odpadu, ale zároveň se odpad přemění na nový výrobek nebo polotovar pro další zpracování či snadnější manipulaci. Při lisování je možné vytlačit a zachytit řezné kapaliny až do 5 % vlhkosti v briketách. Brikety mají definovaný tvar, dají se lépe manipulovat, převážet a tavit. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách.

Lisy BrikStar CM jsou určeny pro lisování hliníkových třísek tlakem až 140 MPa. Vysoké komprese materiálu je dosaženo lisováním proti pevné závoře, která uzavírá lisovací komoru. Specifická hmotnost briket z hliníkových třísek se pohybuje v rozsahu od 1 500 do 2 200 kg/m3. Výhodou lisů CM je podstatně nižší cena při srovnatelném výkonu než je cena lisů BrikStar METAL.

Lisy BrikStar M, MD byly vyvinuty pro lisování kovových třísek z obrábění litiny, oceli nebo barevných kovů a brusných kalů. Lisování probíhá ve válcové raznici uzavírané z obou stran lisovacími nástroji tlakem až 400 MPa. Unikátní způsob lisování materiálu v raznici, kdy tlak působí na obě podstavy válcové brikety, zajišťuje dokonalé prolisování materiálu v celém objemu brikety. Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách. Pro lisování delších třísek v malých chuchvalcích jsou vhodné násypky se soustavou čtyř podávacích šneků a přítlačného válce. Důležitým vybavením zvyšujícím přínos briketování je soustava záchytných van s čerpadly pro zachycování vylisovaných chladicích emulsí. Tento briketovací lis byl v roce 2008 oceněn cenou GRAND PRIX na veletrhu FOR WASTE v Praze.

Lisy BrikStar MR 3000 zpracovávají nejen kovové třísky, ale i ocelové drátky získané z recyklace pneumatik silou 5 000 kN. Po zbriketování se drátky dobře manipulují a jejich specifická hmotnost je 8 krát vyšší než původní materiál. Vertikální uspořádání hlavních lisovacích válců zajišťuje dlouhodobou životnost stroje i v extrémních podmínkách provozoven pro zpracování kovových odpadů.

Jednoúčelové stroje jsou konstruovány na přání zákazníků. Jedním z nich je např. lis ve firmě Geo Fischer Německo, vyrábějící 30 mm tablety se zušlechťujícími přísadami pro použití při tavbě ve slévárnách. Ve Švýcarsku v Christ + Heiri AG Salzach lisují jemné ocelové špony a brusné kaly z výroby součástek pro hodinky.

Kdo jsou naši zákazníci

Slévárny a modelárny- Zlieváreň SEZ Krompachy, ZPS Slévárna Zlín, METAL TRADE COMAX
Kovošroty- HANÁ METAL, EKOPRON-METAL, ŠROPATEX
Automobilky – ŠKODA AUTO, RENAULT, FORD, HONDA
Výrobci pro automobilový průmysl – TRW Automotive Czech s.r.o., MANN+HUMMEL
Závody leteckého průmyslu- CAV AEROSPACE, Magellan Aerospace
Zpracovatelé pneumatik- GRG GROUP Praha
Firmy likvidující odpady-Wastemat, AVE CZ odpadové hospodářství
Výrobci – Pilana Knives Tools, AVHB Hydraulika, Motor Jikov

Briketování kovových třísek se stále vyplácí

Při vzrůstající poptávce na kovové odlitky a klesajícím zdrojům surovin je cesta recyklování odpadů velmi perspektivní technologií, která přináší významné úspory výrobních nákladů. O tento zisk realizovaný ve slévárně se formou zvýšené výkupní ceny přepracovaných třísek do briket dělí všichni partneři. Není tedy podstatné, zda je lis umístěn ve slévárně, obrobně nebo v kovošrotu. Novou surovinou pro briketování jsou brusné kaly, které jsou častým zkušebním materiálen ve zkušebně firmy. I tuto surovinu umějí lisovat.

Automobilka investuje do recyklace

ODPADY 9/2009-9

Briketovací lisy pro lisování třísek z obrábění hliníku v akciové společnosti ŠKODA AUTO zhodnocují i tento druh dříve opomíjeného odpadu. Použití kovových briket ve slévárně snižuje výrobní náklady při zpracování třísek tavením, neboť se získává více roztaveného kovu než při tavení volně sypaných třísek. Při lisování se zachycuje chladící olej, který dříve odcházel ze závodu v nezpracovaných třískách.

Předmětem dodávky do ŠKODY AUTO a.s. bylo komplexní vybavení dvou oddělených pracovišť pro zpracování hliníkových třísek s obsahem oleje a vodní emulze. Zadání zakázky obsahovalo požadavky na připojení ke stávající technologii, separaci nežádoucích předmětů, možnost přidávání materiálu z jiných pracovišť, vysoký výkon zařízení, automatizaci provozu a minimalizaci obsahu chladicí kapaliny v briketách.

BRIKLIS neprodává pouze stroje, ale nabízí ucelená řešení

Rozsah a komplexnost dodávky, náročnost na umístění, omezené časové možnosti pro montáž byly velkou výzvou pro všechny firmy. Společnost BRIKLIS vyhrála výběrové řízení pro briketování hliníkových třísek především proto, že byla schopná nabídnout technologickou linku, která řešila zadání investora komplexně. Tuto výhodu mohou nabídnout firmy, které mají vlastní vývojové a konstrukční oddělení schopné vnímat požadavky zákazníka a pružně přizpůsobovat vlastní technologické zařízení potřebám investora a doplnit je vhodně dalšími výrobky do uceleného výrobního celku.

V rámci nabídkového řízení byla provedena zkouška zpracování 20 tun hliníkových třísek. Na základě této zkoušky se upravila konstrukce briketovacího lisu. Byla testována kvalita briket, především z pohledu obsahu oleje v briketě, který po zpracování třísek s nejvyšším podílem oleje byl 4,5 až 6,8 hmotnostních procent.

Doprava třísek je zcela automatizována

Briketovací lis kontinuálně zpracovává třísky odcházející ze tří filtračních stanic, kde se oddělují třísky od oleje. Materiál je dopravován do lisu ze stávající technologie sběrným šnekovým dopravníkem se třemi vstupními klapkami přes přijímací násypku. Do přijímací násypky může být pomocí speciální zdviže přidáván materiál v kontejnerech z ostatních provozů. Pro požadovanou kapacitu zpracovávat 260 kg znečistěných třísek za hodinu byl pro první pracoviště instalován briketovací lis HLS METAL 500. Na druhém pracovišti je doprava kovových třísek řešena kontejnery, které jsou vyklápěny zdvihacím zařízením do příjmové násypky lisu HLS METAL 800 s požadovaným výkonem 350 kg/hod. Lisy mají velmi rychlý pracovní cyklus a vyrábí brikety s hmotností 800 – 1000 g se specifickou hmotností 2250 – 2350 kg/m3.

Zpracování třísek z obrábění se vyplácí

Ekonomika celého procesu zpracování hliníkových třísek spočívá ve dvou základních přínosech – v úspoře základní suroviny ve slévárně a v úspoře chladícího oleje, který odcházel ze závodu v nezpracovaných třískách. Instalace briketovacích lisů umožnila recyklaci drahých surovin. Během nabídkového řízení byla investice do briketování velmi pečlivě posuzována, zda splňuje předepsaná kritéria ekonomické návratnosti v podnicích koncernu. Přestože nebyla sdělena žádná konkrétní čísla, BRIKLIS byl ujištěn, že návratnost technologie se bude počítat v měsících nikoliv v rocích.

Škoda Auto a.s. investovala do technologie pro zpracování odpadů v ekonomicky složité době a zároveň v době, kdy se mění vztah firem k životnímu prostředí. Jde novou cestou, přínosnou pro celou společnost.

Briketování odpadů, Slévárna Nové Ransko

Automobil Industry 1/2007

Briketování třísek z mosazi se vyplácí

machining & tooling 2/2011

Komentáře nejsou povoleny.