Sušárna štěpky SUS

Zařízení pro sušení sypkých materiálů typu SUS 4SN-6 je určeno pro skladování a homogenizaci materiálu s možností sušení, zejména dřevní štěpky o velikosti max. 80 mm s kontinuálním způsobem sušení.

 

Obecné informaceČásti sušárny SUSTechnické údaje

Popis technologie

Zařízení pro sušení sypkého materiálu zahrnuje sušící žlab se 4 transportními šneky pro posouvání materiálu. Do žlabu je příváděn sušící vzduch s regulovanou teplotou, který pomalou rychlostí prochází vrstvou sušeného materiálu. Zdrojem tepla může být odpadní teplo zéjména ze zdrojů pro alternativní výrobu elektrické energie jak ve formě teplé vody, tak i výfukových plynů generátoru. Je možné využít také samostané teplovzdušné agregáty pro vytápění této sušárny. Sušárna je vybavena násypkou, ze které je sušený materiál postupně odebírán v nastavitelné vrstvě a velmi pomalu postupuje sušárnou k výpadu. Doba zdržení materiálu v sušárně dosahuje několika hodin. Konstrukce sušárny umožňuje zvětšení výkonu jednoduchým zapojením jednotlivých modulů do kaskády a takto několikanásobně zvýšit výkon.

Hlavní výhody

 • Jednoduchá konstrukce
 • Snadné přizpůsobení výrobním prostorám
 • Nízké opotřebení, nízké náklady na údržbu
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Snadná obsluha, rychlý servis
 • Komplexní dodávka, kvalitní zpracování

Naše dlouholeté zkušenosti a velký výběr výkonů a přídavných zařízení jsou zárukou co nejvhodnějšího návrhu zařízení podle Vašich požadavků a přání. Jsme schopni dodat i atypická zařízení, neboť většinu dílů si vyrábíme sami v našem výrobním závodě v Malšicích.

Volitelná příslušenství

 • velkokapacitní  vstupní násypka
 • Dopravníky šnekové
 • Dopravníky pásové
 • Drtiče
 • Separátor kovů

Další informace

Jak stanovím potřebný výkon linky?

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

Části sušárny SUS

Zařízení může být dodáváno jako celek včetně návrhu umístění technologie do výrobního objektu s požadavky na stavební úpravy, kompletní montáží tj. sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáží elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Přívod elektrické energie do elektrických rozvaděčů není součástí dodávky ani montáže.

Příprava suroviny

Drtiče je nutné použít pro přípravu suroviny, jejíž rozměry přesahují povolenou velikost 15 mm. Brikety nelze vyrábět pouze ze samotného drceného materiálu bez přídavku pilin. Podíl pilin by měl být alespoň 50%. Podle typu suroviny instalujeme vhodný drtič. Nožová sekačka pro dlouhé kusy dřeva, kladivový šrotovník pro slámu nebo drtič s jedním pomaloběžným rotorem pro kusový odpad. Vždy by měl být drtič vybaven sítem s průměrem otvoru menším než 15 mm. Příkon drtiče je závislý na hodinovém výkonu i na vlastnostech materiálu. Příkony drtičů mohou být od 15 kW do 50 kW.

Separátor kovu je méně obvyklou součástí technologické linky. Jeho instalace se doporučuje zejména při zpracování nakupované suroviny neznámého původu. Magnetický separátor velmi účinně snižuje možnost poškození drtiče kovovými předměty.

Vstup suroviny

Vibrační třídič  se sítem s kruhovými otvory se používá pro oddělení velkých kusů ze sušeného materiálu. Šikmo skloněné síto v ocelovém rámu je zavěšené na pružinách. Vibrační motor se sítem pohybuje tak, aby se materiál rozložil do tenké vrstvy na sítu. Velké kusy nevhodné pro sušení po sítu sklouznou do přistaveného kontejneru na vytříděný odpad. Drobný materiál propadne sítem přímo do násypky sušárny nebo na další dopravník.

Pásové dopravníky se používají pro přepravu nevytříděného materiálu. Za třídičem nebo drtičem je materiál většinou dopravován šnekovými dopravníky. Jejich výhodou je bezprašný provoz.

 

Kotelna

Kotel spaluje dřevo na pevném roštu. Vysokou účinnost a kvalitu spalování zajišťuje tří komorová konstrukce kotle s klenutou spalovací komorou. Vyzdívka kotle je ze šamotových cihel. Optimálním palivem je štěpka s délkou menší než 20 mm s vlhkostí do 30%. Násypka kotle může být doplňována automaticky šnekovým dopravníkem z násypky sušárny. Spaliny z kotle se ochlazují studeným vzduchem na teplotu 120° C a jsou do sušárny dopravovány ventilátorem.

 

Výstup suroviny

Šnekové dopravníky se používají pro dopravu usušeného materiálu k dalšímu zpracování. Usušený materiál vypadává ze sušícího bubnu do násypky ve dně výstupní komory sušárny. Tato násypka je vybavena jedním nebo dvěma vynášecími šneky, na které navazuje další sestava šnekových dopravníku pro bezprašnou dopravu materiálu. Systém dopravníku je navržen tak, aby poskytoval možnost vypouštění přebytečného materiálu do připraveného kontejneru.

 

Obsluha sušárny

Obsluha sušárny spočívá v dohledu nad správným chodem jednotlivých zařízení, nastavování požadovaných teplot regulátorů vstupní teploty a rychlosti posunu materiálu sušárnou, doplňování materiálu na skládku suroviny, sledování hladiny materiálu v násypkách sušárny, kotle i briketovacího lisu. Některé činnosti mohou být automatizovány, přesto je nezbytný stálý dohled. Další povinností obsluhy je drobná údržba spočívající v čištění dopravních tras od zachycených předmětů, mazaní předepsaných míst vazelínou, čištění kotle od popela a písku ze spáleného dřeva.

Bezpečnost provozu

Celá technologická linka splňuje požadavky norem bezpečnosti. Pro potřeby certifikace byl vypracován protokol rizik a ověřena oprávněnost vydávat certifikát o shodě CE.

Pro bezpečný provoz je však nezbytné přesné dodržování pokynů pro provoz technologické linky s důrazem na pracovní kázeň obsluhy. Je zakázáno v sušárně sušit materiály s velkým rozdílem vlhkosti. Vysoká teplota sušícího vzduchu potřebná pro intenzivní sušení vlhkého materiálu může způsobit vznícení části materiálu, který do sušárny vstupuje téměř suchý. Buben sušárny a odlučovače mohou být vybaveny potrubím s rozprašovacími tryskami pro přívod požární vody.

Služby

Technologický projekt

obsahuje půdorysné umístění technologie do výrobního objektu, popis a specifikaci jednotlivých zařízení a požadavky na stavební úpravy.

Montáž kompletní

spočívá v mechanickém sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáži elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Připojovací kabely k elektrickým rozvaděčům nejsou součástí dodávky ani montáže.

Technické údaje sušárny SUS

Tepelný příkon 100-300 kW
Elektrický příkon 200 W / 400 V / 50 Hz
Hmotnost 2 500 kg
Rozměry 7350 x 1990 x 1440 mm
Přepravní rozměry 8 x 1,5 x 2,4 m
Potřeba pracovníků 2
 

Komentáře nejsou povoleny.