Základní informace údržby briketovacího lisu typu BrikStar

Tyto informace nenahrazují Návod na obsluhu

Doporučujeme začít důkladným přečtením návodu přiloženého v rozvaděči stroje.

Denní kontrola

 • možných mechanických poškození stroje
 • těsnost hydraulického systému
 • výšky hladiny oleje na olejoznaku hydraulické nádrže
 • odstranění prachu z elektrických částí stroje
 • zanesení chladícího registru v případě instalace olejového chladiče

Měsíční kontrola

 • dotažení všech šroubů hlavního lisovacího válce lisovacího rámu
 • dotažení všech šroubů podávacího válce lisovacího rámu
 • dotažení všech šroubů svěrového válce raznice lisovacího rámu
 • Ke kontrole dotažení jsou potřebné imbusové klíče velikosti 19 a 22.
 • Sadu klíčů potřebných ke kontrole dotažení šroubů si můžete objednat ve firmě BRIKLIS
 • dotažení připojovacích svorek v elektrickém rozvaděči stroje
 • neporušení izolace elektrických vodičů
 • čištění rozvaděče od vrstvy usazeného prachu, která nesmí být vyšší než 1 mm !!!
 • těsnosti hydraulických hadic a hydraulického systému
 • prázdné násypky a případné odstranění cizích předmětů

Při jakékoliv práci uvnitř elektrického rozvaděče odpoj lis od hlavního přívodu, neboť elektrický rozvaděč je stále pod napětím!

Kontrola 1 x za 3 roky

 • revize elektrorozvaděče (dle ČSN EN 60204-1 čl. 20)
 • výměna pojistek
 • nastavení jističů
 • výměna stykačů
 • výměna hydraulických hadic

Údržba po prvních 500 provozních hodinách

 • výměna vložky vzduchového a olejového filtru
  9925-10-01 – objednací číslo filtrační vložky hydraulické kapaliny pro výkony 25 až 50 kg/h
  9925-20-01 – objednací číslo filtrační vložky hydraulické kapaliny pro výkony 70 až 400 kg/h
  9925-20-02 – objednací číslo filtrační vložky vzduchového filtru olejové nádrže pro všechny typy lisů

Údržba po 4000 provozních hodinách nebo po 1 roce provozu

 • výměna oleje v hydraulickém agregátu
  olej viskózní třídy 46 – standard, použití při teplotě okolí: od + 5°C do + 35°C
  olej viskózní třídy 15 – příplatkový, použití při teplotě okolí: od – 15°C do + 35°C
 • výměna vložky vzduchového a olejového filtru

Ostatní informace k údržbě

Před plánovanou delší odstávkou stroje se doporučuje před ukončením činnosti briketovacího lisu vypnout funkci “POUŽITÍ SVĚRU: ANO“ na „NE“ pomocí obrazovky v „MÍSTNÍM MENU“ a vylisovat několik briket v ručním režimu (přepínač „PROVOZ“ poloha „RUČ“).

Doba provozu stroje bez chladiče oleje je v závislosti na okolní teplotě přibližně jednu směnu. Po zahřátí oleje nad 80oC se stroj automaticky vypne.

V případě výskytu zjevné poruchy se musí lis okamžitě odstavit z provozu a v práci je možno pokračovat až po odstranění závady!!

Komentáře nejsou povoleny.