Připojení stroje k rozvodné síti

Popisy přívodních kabelů dle jednotlivých typů briketovacích lisů jsou uvedeny v Návodu na obsluhu a údržbu stroje a v přiloženém elektrickém schématu.

„Připojení stroje k rozvodné síti může provést pouze osoba s platnou vyhláškou číslo 50/1978 Sb., proškolena minimálně dle §5 této vyhlášky.“

Kabel hlavního přívodu elektrického proudu se připojí na vstupní svorky elektrického rozvaděče. V případě, že se motor čerpadla netočí ve směru šipky, je nutné stroj co nejrychleji vypnout a zaměnit připojení fází – svorek L1 a L3. Při správném směru otáčení motoru hydraulického čerpadla se začne pohybovat jeden z lisovacích nástrojů okamžitě po spuštění čerpadla do provozu. V případě, že se čerpadlo točí obráceně je slyšet pouze zvuk čerpadla, ale žádný pohyb se nevykonává.

Před spuštěním lisu je nutné odstranění igelitové záslepky vzduchového filtru.

Komentáře nejsou povoleny.