Nejčastější poruchy

Několik rad, než zavoláte servisního technika

 • zkontrolujte napájecí napětí
 • rozsvícené kontrolky na snímačích koncových poloh lisovacích nástrojů
 • rozsvícené kontrolky řídícího počítače
 • rozsvícené kontrolky zdrojů napětí 24 V DC
 • zjistěte, co zobrazuje displej u nových typů lisů, které mají displej
 • zjistěte, přesně jak se porucha projevuje, po jaké akci nastala

Sdělte výrobní číslo a typ stroje.

Porucha: Svévolné zastavení stroje – zastavení podavače materiálu

 • příčina: stroj nepracuje v automatickém cyklu. Toto může být způsobeno zastavením dávkování materiálu způsobené hrubým kusem v materiálu /nesvítí koncový spínač podavače 3S5, protože podavač nedojel až do spodní polohy.
 • odstranění poruchy:
  1. Sejmeme kryt podavače uvolněním šroubů.
  2. Spustíme stroj do provozu tlačítkem „START“ a tlačítko držíme stisknuté.
  3. Hlavní lisovací válec vyjede do maximální přední polohy (na manometru se objeví maximální tlak v hydraulickém okruhu). Pokud držíme tlačítko déle než další 3s odjede automaticky podavač nahoru (otevře se plnící komora) a hrubý kus se uvolní.
  4. Po odjetí podavače do zadní horní polohy uvolníme tlačítko „START“ a stiskneme tlačítko „NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ“.
  5. Lis vypneme od napájení z bezpečnostních důvodů.
  6. Po té můžeme hrubý kus materiálu z plnící komory vyjmout.
  7. Po vyjmutí hrubého materiálu lis připojíme k napájení a uvolníme tlačítko „NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“ a spustíme stroj do provozu.

Porucha: nadměrné zahřívání hydraulické kapaliny

 • příčina: při chodu na prázdno se zvýší tlak na manometru a hydraulická kapalina se zahřívá dříve, než je stanoveno v technických a provozních podmínkách (6 – 8 hod.).
  Při kontrole indikace znečištění filtru se zvýší průtočný odpor až na 10 bar nebo se ukazatel pohybuje v červeně označeném poli.
  Tato závada může být způsobena zanesením filtru.
 • odstranění poruchy:
  1. Odstavit stroj z provozu.
  2. Výměna filtrační vložky odmontováním víka filtru a zasunutí nové filtrační vložky s těsnícím kroužkem do nádržky a opětovné namontování víka filtru.
  3. Spuštění stroje.

Komentáře nejsou povoleny.