Výzkum

Řešené výzkumné projekty – BIORAF

Projekt BIORAF (TE01020080) byl zahájen v roce 2012 za podpory Technologické agentury ČR. Spadá mezi projekty tzv. zelené chemie. Je zaměřen na využití přeměny biomasy na produkty s vysokou přidanou hodnotou a získání alternativních zdrojů energie.

Díky nově navrženým rafinačním postupům bude možné získat potravinové doplňky, krmiva, hnojiva, biopaliva nové generace, a také energii z biomasy mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu. Biorafinace představuje unikátní způsob, jak novým, udržitelným způsobem nahrazovat fosilní paliva při minimálním dopadu na životní prostředí a s využitím celého objemu biomasy.

Projekt BIORAF vytváří mezioborové centrum s vysokým inovačním potenciálem pro udržitelné využití obnovitelných zdrojů. Má ambice zaujmout během příštích osmi let  vedoucí pozici v oblasti biorafinace v ČR. Projekt spojuje soukromý sektor s odborníky z různých vědních oborů (např. biologie, analytická chemie, enzymologie, chemické, biochemické a materiálové inženýrství, atd.).

V Centru kompetence BIORAF spolupracuje více než 50 předních českých výzkumných pracovníků z VŠCHT Praha, Ústavu chemických procesů a Botanického ústavu Akademie věd ČR a soukromých společností RABBIT Trhový Štěpánov a.s., AGRA a.s., ECOFUEL s. r. o. a BRIKLIS, spol. s r.o.

BRIKLIS se v rámci tohoto projektu věnuje zejména problematice vývoje a výroby fotobioreaktorů pro kultivaci řas a výzkum a využití mikrořas jako zdroje bioaktivních látek pro kosmetický a potravinářský průmysl. Dále vyvíjí a testuje unikátní sušárnu na biomasu. Dalším cílem je vývoj a testování nového typu lisovacího zařízení, které umožní zpracování doposud neběžných typů surovin briketováním.

 

http://bioraf.icpf.cas.cz/

 

 

Komentáře nejsou povoleny.