Politika kvality ISO

Společnost BRIKLIS, spol. s r.o. patří mezi tradiční, moderní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů. Zásada pro obchodní strategii BRIKLIS je být stále blízko zákazníka, nabízet mu produkty šité na míru a řešit jeho požadavky a problémy.

V rámci procesu neustálého zlepšování se řídí těmito zásadami politiky kvality

Zákaznický princip

Orientujeme se na zákazníka. Chceme mu nabídnout co nejlepší produkt a servis s ním spojený. Dbáme na komunikaci se zákazníky, nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a jejich požadavky plníme rychle a spolehlivě. Našim cílem jsou spokojení a věrní zákazníci!

Kvalitní služby a servis

Naše společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni i dodavatelé produktů nebo služeb. Vedení firmy se snaží permanentně zdokonalovat a modernizovat produkci a kvalifikovaně zajišťovat prodej i poradenský servis. Kvalita organizace je určena kvalitou a odbornou zdatností svých pracovníků. Proto nejen udržujeme, ale neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Komunikace

Pečujeme o své zákazníky a prodejní partnery, komunikujeme s nimi, nasloucháme jim, reagujeme na jejich přání a připomínky. Snažíme se rychle reagovat na jejich požadavky.

Neustále zlepšujeme poskytované produkty

Celá organizace je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytovaných služeb. Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Staráme se o své zaměstnance

Každý z pracovníků společnosti odpovídá za kvalitu svých výstupů, všichni jsme interní dodavatelé i zákazníci. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto stejně důležitý jako externí zákazník.

Závazek vedení

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti a zajistit lidské, finanční, materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy systému managementu kvality.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti.

Komentáře nejsou povoleny.