Dotace

Naše společnost je příjemce dotace EU

 

název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti BRIKLIS, spol.s.r.o.

reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012020

anotace: Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti BRIKLIS, spol.s.r.o. v sérií kurzů za měřených na měkké dovedností (obchodních a prezenčních dovednosti). Celkem bude do projektu zapojeno 40 zaměstnanců, 10 z nich jsou osoby ve věku nad 54 let. Celkem 40 osob přesáhne bagatelní podporu. Projekt bude realizován 24 měsíců a to v Jihočeském kraji.


Naše společnost je příjemce Jihočeského podnikatelského voucheru.

Komentáře nejsou povoleny.