Briketovací lis BrikStar CS 25, 50

BrikStar CS 25, 50

Briketovací lisy BrikStar jsou vyráběny na základě 20letých zkušeností společnosti BRIKLIS. Jsou určeny pro malé provozy s jednosměnným provozem.

Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu. Jeho další spuštění při následném naplnění násypky lze docílit pouze zakoupením čidla minimální hladiny. Pro nepřetržitý provoz jej nelze vybavit chladičem oleje.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

  • piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
  • řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí
  • odpad z čističek osiv, makovina
  • drcený papír, papírový prach
  • textilní prach a krátká vlákna
  • velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání
  • polyuretan, některé druhy kompozitních plastů

Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15 – 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

  • objem násypka lisu 0,7 m3
  • 2 kusy vedení briket, plastových kolen

Další informace

Jak stanovím potřebný výkon lisu?

Jak velkou plochu vytopím vyrobenými briketami?

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

Komentáře nejsou povoleny.