Briketovací lis BrikStar EK 20

Briketování se nyní vyplatí i malým producentům suchých dřevních odpadů. Ukazuje to 50 prodaných lisů BrikStar EK 20 za 8 měsíců.

Proč rozdávat truhlářský odpad zdarma, když si s dřevěnými briketami můžete komfortně zatopit? Lis může pracovat i v nezateplené místnosti, tím ušetříte místo v dílně, a po zpracování materiálu se sám vypne. Zbriketováním odpadu se jeho objem zmenší až 8x. Vyrobíte si z vlastního odpadu kvalitní palivo, které uskladníte na menší ploše. V teple se příjemněji pracuje i bydlí.

Obecné informaceVýhody technologiePříslušenstvíTechnické údaje

Jednoduché ovládání, nízká spotřeba

Lis zapojíte do sítě bez složité montáže a ovládáte jej pouze jedním vypínačem. Můžete jej nechat pracovat bez obsluhy, odejít z dílny, protože se sám při vyprázdnění materiálu z násypky odstaví z provozu. Instalovaný příkon je nízký, 2,4 kW.

Bezpečný provoz

Čtvercová násypka o objemu 0,6 m3 se stupňovitou konstrukci dna má mechanicky poháněné vyhrnování s pěti rameny a svisle vyplněné rohy pro dokonalé vybrání materiálu Síto umístěné v násypce zajišťuje bezpečnost obsluhy. Díky němu se také nedostane do násypky větší kus dřeva, který by mohl poškodit lis.

Lisování proti pevné přepážce

Lisovací komora má válcový tvar a je z jedné strany uzavírána pevnou přepážkou. Každá briketa je stlačena maximální možnou silou lisu. Výkon lisu je závislý na sypné hmotnosti materiálu. Brikety vypadávají z lisovací komory do připraveného obalu.

Pracovní prostředí

Lis můžeme vybavit hydraulickým olejem pro provoz v nízkých teplotách. Můžete jej pak provozovat v nezateplené místnosti či venku pod přístřeškem.

V případě připojení násypky na tlakový systém by mohlo docházet k nepříjemnému vyfukování materiálu lisovací komorou, která je v jednom kroku pracovního cyklu otevřená. Při otevřené násypce je toto nebezpečí minimální.

Materiály pro lisování

 • odpad ze dřeva ve formě pilin a hoblin
 • optimální vlhkost 8 až 12 %
 • rozměry materiálu menší než 10 mm v jednom směru
 • sypná hmotnost minimálně 70 kg/m3
 • Jiné materiály doporučujeme ověřit bezplatnou výkonovou zkouškou

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 62 mm, délku 20 až 30 mm, výhřevnost 15 – 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Standardní vybavení

 • násypka lisu s objemem 0,6 m3

Další informace

Jak stanovím potřebný výkon lisu?

Jak velkou plochu vytopím vyrobenými briketami?

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

Ekonomický přínos a hlavní výhody využití briketovacích lisů

 • dostupná cena
 • nízká spotřeba elektrické energie
 • kvalitní zpracování z typizovaných součástí
 • jednoduchá montáž
 • malé rozměry
 • snadná obsluha
 • zapůjčení lisu zdarma na 14 dní na vyzkoušení

Volitelná příslušenství

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Sada klíčů potřebných ke kontrole dotažení šroubů

Technické údaje

Typ Průměr briket Výkon kg/hod +-10% Instalovaný elektrický příkon Hmotnost lisu násypka 0,6 m3
BrikStar EK 20 62 mm 10 – 30 2,4 kW 385 kg
Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm 8-12 hm%
měrná hmotnost vylisované brikety 700 – 1100 kg/m3
maximální provozní tlak 180 bar (18 MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 75 dB
doba provozu lisu 1 směna-omezeno, teplotou oleje

Rozměry lisů

Objem násypky Délka Šířka Výška Šířka násypky Hlučnost
0.6 m3 Výkres 1395 1060 1140 1000 75 dB

Komentáře nejsou povoleny.