Výklopné zařízení VZ 800

Je určeno pro bezobslužnou, bezpečnou a efektivní manipulaci se sypkým materiálem v kontejnerech, např. k plnění násypky briketovacího lisu třískami nebo zásobování drtiče chuchvalci dlouhých špon.

Může být součástí briketovacích lisů vyráběných firmou BRIKLIS nebo jej lze dodat i jako samostatně stojící zařízení s vlastním rozvaděčem pro připojení k dalším zařízením. Snadno modifikovatelné konstrukční řešení výklopného zařízení umožňuje jeho přizpůsobení přepravním kontejnerům jednotlivých zákazníků a požadované výšce vyklápění.

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=SzetF9Zes-8″]

 

VZ 800 splňuje náročné bezpečnostní normy

Může být vybaveno těmito bezpečnostními prvky:

 • světelnou signalizací
 • úkapovými vanami
 • nájezdy a protiskluzovými rošty
 • zrcadlem, které umožní obsluze snadnou vizuální kontrolu prostoru vyklápění
 • integrovaným oplocením s definovanými možnostmi přístupu do pracovního prostoru, kde se mění jednotlivé kontejnery s vyklápěným materiálem
 • bezpečnostní světelnou závorou, která zajišťuje prostor navážení vozíku.  Toto řešení zkrátí čas zavezení vozíku, protože není potřebné otevírat a zavírat dveře oplocení.

Jednoduchá obsluha

Obsluha VZ vymění prázdný kontejner v pracovním prostoru vyklápěcího zařízení za plný a stisknutím tlačítka spustí proces vyklápění. Čidlo hladiny materiálu v násypce lisu automaticky spustí vyklápění kontejneru, když je násypka lisu prázdná. Briketovací lis je tímto způsobem plynule zásobován. Pokud je nový kontejner založen do výklopného zařízení dříve, než se stihne předcházející dávka materiálu slisovat, dojde po jejím vyprázdnění k automatickému vyklopení materiálu do násypky lisu bez zásahu obsluhy. Nedochází tak k prostojům při práci lisu.

Schéma výpočtu rozměrů VZ 800

Rozměry výklopného zařízení se vypočítají podle rozměrového schématu:

 • celková výška VZ 800 je určena základní konstrukční výškou 500 mm, ke které se přičte požadovaná výklopná výška H a úhlopříčka vyklápěného kontejneru X.
 • celková délka VZ je dána výškou B a délkou A vyklápěného kontejneru.
 • celková šířka je úměrná šířce C vyklápěného kontejneru.

 

 Hlavní výhody

 • bezpečná a pohodlná manipulace se sypkým materiálem
 • nízký příkon, levný automatický provoz bez prostojů
 • šetří pracovní sílu a pohonné hmoty
 • individuální provedení, volitelná příslušenství
 • přizpůsobení se přepravním kontejnerům zákazníka
 • zvýšení bezpečnosti na pracovišti

 Technické parametry

Typ Nosnost max. Výška zdvihu max. Příkon Hmotnost Pracovní prostředí
VZ 800 800 kg 4 m 0,75 kW podle provedení +5 až +35 °C

 

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

 

Komentáře nejsou povoleny.