Briketovací lisy iSwarf 440, 550

Lisy iSwarf jsou určeny pro lisování třísek z obrábění kovů, zejména hliníku lisovacím tlakem 130 až 360 Mpa. Jsou univerzální a nejvíce přizpůsobivé vašim podmínkám. Lisování probíhá ve válcové raznici, vysoké komprese materiálu je dosaženo lisováním proti pevné závoře, která uzavírá lisovací komoru.

Typová řada lisů iSwarf je velmi rozsáhlá a nabízí mnoho variant výkonů a vybavení. Kombinací volby příkonu motoru čerpadla hydraulického agregátu od 4 kW do 15 kW a průměru lisovacích nástrojů od 55 mm do 100 mm se řeší požadavek na kvalitu briket a výkon briketovacího lisu. Typ násypky se vybírá podle tvaru a velikosti lisovaného materiálu a způsobu zařazení lisu do technologické linky. Při lisování je možné vytlačit řezné kapaliny až do 2 % vlhkosti v briketách.

Díky stavebnicové konstrukci lisy iSwarf dokáží splnit nejnáročnější požadavky na automatizaci provozu a vybavení další technologií. Návratnost investice do lisů zpracovávající kovové třísky se pohybuje do 1 roku.

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=7uyvM1zjU9s“]

Obecné informaceVýhody technologiePříslušenstvíTechnické údaje

Materiály vhodné pro briketování

 • hliníkové třísky suché nebo znečištěné řeznými emulsemi nebo oleji
 • litinové a ocelové třísky, třísky barevných kovů
 • směsi ostatních materiálů ověřených zkouškou lisovatelnosti, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady

Po provedení zkoušky lisování 100 kg vzorku materiálu budou stanoveny závazné parametry briketovacího lisu. Výkon lisu závisí na měrné hmotnosti zpracovávaného materiálu.

Umístění briketovacích lisů

Briketovací lisy mohou být ukončením systému dopravy třísek od obráběcích center nebo mohou pracovat samostatně s předřazeným velkokapacitním zásobníkem či drtičem. Násypky lisu jsou  plněny prostřednictvím zdvihacího zařízení, které do násypky lisu vyklápí kontejnery třísek, nebo šnekovým dopravníkem z velkoobjemového zásobníku materiálu v blízkosti lisu. 

Lisy mohou být vybaveny čidlem hladiny pro snímání materiálu v násypce. Signál čidla hladiny je možné využít pro řízení provozu lisu a pro ovládání externího dopravníku materiálu do násypky lisu. Pro uživatelský komfort je možné zapojení dálkové kontroly pomocí GSM nebo LAN.

Dlouhá životnost, nízké provozní náklady, snadná obsluha

Lisy iSwarf se vyrábí ve třech verzích, s lisovacím rámem s maximální silou 450 kN, 800 kN a 1000 kN s dvojstupňovými lamelovými čerpadly a s elektromotory od renomovaných firem třídy IE2, které jsou sice dražší, ale přináší našim zákazníkům přibližně 10 % úspory elektrické energie.

Dlouhá životnost lisovacího rámu je zajištěna uchycením hlavních pohyblivých částí rámu v konstrukci pomocí předepjatých svorníků, které zajišťují materiálovou tuhost lisovacího rámu. Všechny opotřebitelné díly lisovacího rámu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů a jsou snadno vyměnitelné.

Elektrorozvaděč s dotykovým displejem je kompletně osazen prvky Siemens. Umožňuje velmi snadné přizpůsobení některých funkcí lisu měnícím se potřebám zákazníků. Displej je velmi dobrým pomocníkem obsluhy lisu i pro provádění údržby

Vlastnosti briket

Třísky z obrábění kovů se lisují bez přídavku pojiva do kovových briket definovaného tvaru. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90 % hustoty původního   materiálu. Brikety mají tvar válce dle použitých nástrojů a typu lisu od 55 do 100 mm.

Zbytková vlhkost brikety se pohybuje na úrovni cca 2 až 5 %. Měrná i zbytková vlhkost je závislá na struktuře a míře zaolejování materiálu.

Příklady měrné hmotnosti podle materiálů:

Měrná hmotnost brikety z hliníkových třísek je od 2 000 do 2 200 kg/m3
Měrná hmotnost brikety z ocelových třísek je od 4 500 do 5 200 kg/m3
Měrná hmotnost brikety z litinových třísek je od 4 500 do 6 000 kg/m3.
Měrná hmotnost brikety z mosazných třísek je od 5 500 do 6 800 kg/m3.

 

Standardní vybavení

Každý stroj se navrhuje individuálně podle požadavků  a potřeb zákazníka:

 • podle objemu zpracovávaných třísek doporučujeme typ hydraulického agregátu od 4 kW do 15 kW
 • podle požadavků na výkon lisu a kvalitu briket doporučujeme průměr lisovacích nástrojů od 55 mm do 100 mm
 • podle  a způsobu připojení briketovacího lisu k výrobní technologii volíme typ a velikost násypky
 • pod lisovacím prostorem je standardně umístěna vana s emulzním čerpadlem na zachycování chladicích kapalin, které se z třísek lisováním vytlačují
 • všechny části briketovacího stroje jsou zasazeny do stavebnicového rámu, který umožňuje určitou flexibilitu při změně výrobního programu či navýšení objemu třísek. V takových případech je tedy možné snadno vyměnit násypku nebo hydraulický agregát.

 

Konstrukční změny, které Vám pomohou při rozhodování

Náhrada svařované konstrukce lisovacího rámu dvousvorníkovou předepjatou konstrukcí způsobila
zvýšení tuhosti lisovacího rámu, snížení hmotnosti lisu, prodloužení životnosti zařízení.

Jednotný podstavec lisu pro všechny typy násypek umožňuje
výměnu násypky při změně podmínek Vašeho provozu i v budoucnosti.

Unikátní konstrukce hydraulického válce s integrovaným multiplikátorem tlaku zvyšuje
pracovní tlak na 400 bar.

Snížení průměru hydraulických válců o 22 % zrychluje
pracovní cyklus o 66 % a snižuje instalovaný příkon lisu o 50 %.

Hydraulický okruh s dvojstupňovým čerpadlem, které je řízeno počítačem, umožňuje
ekonomické využití příkonu motoru čerpadla.

Nové řešení zabudovaného vysunování briket z lisu do místa balení umožňuje
levnější montáž lisu bez použití externího zařízení.

Nový hardware a software pro řízení a obsluhu lisu umožňuje instalaci
elektrorozvaděče s dotykovým displejem pro snadnější obsluhu i údržbu lisu.

 

Ekonomický přínos

Technologie briketování kovových třísek přináší zisk tím, že snižuje ztráty při recyklaci třísek a minimalizuje náklady na manipulaci a skladování. Třísky z obrábění kovů jsou cennou surovinu, se kterou je potřeba nakládat hospodárně tak, jako s výchozím materiálem. Současná strojírenská výroba je ovlivněna sílící mezinárodní konkurencí, která vytváří tlak na snižování výrobních nákladů a na cenu výrobků.  Použití briketovacího lisu pro zpracování třísek nabízí jedno z možných ekonomicky výhodných řešení.  Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a u lisování kovů se může pohybovat v měsících.

Při lisování se až do 2 % zbytkové vlhkosti v briketách  zachycují chladící kapaliny. Profit z takto získaných chladicích kapalin je významnou součástí celkového přínosu této technologie.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje.

Přínos naší firmy pro životní prostředí nejlépe ohodnotíme, když jej srovnáme s něčím známým. Naše lisy na kov mohou poskytnout více briket, než je produkce slévárenského hliníku v celé ČR.

Konkrétní příklady našich zákazníků

Pro chlazení nástrojů při obrábění se používají chladicí kapaliny, které ulpívají na třískách. Při lisování briket se vyvine tak vysoký tlak, že se odstraní téměř všechna kapalina. Pro Auto Škoda Mladá Boleslav byla tato skutečnost důvodem pro investici 10 000 000 Kč.

Pro slévárnu hliníku Top Alulit v Benešově jsme vyráběli vzorky briket tak dlouho, než nalezli optimální způsob tavení. A nyní majitel slévárny tvrdí, že zakoupení briketovacího lisu byla jeho nejlepší investice, kterou kdy udělal.

V hutích při recyklaci kovových třísek a špon jich část shoří dříve než se stihnou roztavit. Třinecké železárny vyčílily ztrátu železa z tohoto důvodu na 27 milionů za rok. Tato ztráta byla stanovena rozborem kalů z promývání filtrů nad konvertory. Je způsobena úletem oxidů železa ze spálených třísek, které se nepodařilo roztavit. Brikety jsou těžké, mají malý povrch pro případnou oxidaci, a proto jejich použití zvyšuje výtěžnost tavby. Tuto skutečnost potvrdila i další firma, která změřila, že z briket získá až o 15% více roztaveného kovu než z volně sypaných třísek.

Výhody technologie briketování

 • přímé napojení k výrobní lince, snadná obsluha, rychlý servis
 • maximální prolisování materiálu v celém objemu briket
 • výměna vhodnější násypky při změně podmínek provozu
 • částečná náhrada drtiče pro úpravu suroviny před briketováním
 • částečná náhrada odstředivky, nízká zbytková vlhkost
 • záchytné vany s čerpadly pro vytěsněnou chladicí kapalinu
 • integrovaný žlab pro vysunování briket
 • GSM modul zajišťuje hlášení o stavu stroje SMS zprávou
 • úspora skladovacího prostoru na třísky snížením jejich objemu
 • snížení nákladů na manipulaci s materiálem, zvýšení bezpečnosti
 • úspornější a bezpečnější tavba briket díky menšímu povrchu
 • snížené usazování prachu ve filtrech a menší tvorba strusky

 

Volitelné násypky k lisu iSwarf

Podle vlastností lisovaného materiálu a podle možného způsobu dávkování Vám navrhneme vhodný typ násypky z těchto možností:

 • násypka typ 4 – základní o rozměru 200 x 400 mm s dávkovacím šnekem
 • násypka typ 6 zvětšená o rozměru 600 x 1000 mm s dávkovacím šnekem a rozrušovací hřídelí
 • násypka typ 12 se čtvercovým dnem 1200 x 1200 mm s vyhrnovací frézou a šnekovým dopravníkem, utěsněná proti úkapu kapalin pro lehké a sypké materiály
 • násypka typ 3SN-12 se třemi šneky o objemu 0,6 m3 s řetězovým pohonem a s přítlačným válcem WA nebo rozrušovací hřídelí WE, vhodná pro zpracování delších třísek, které nejsou sypké a snadno se dají rozplést
 • násypka typ 4SN-12 se čtyřmi šneky o objemu 0,75 m3 s řetězovým pohonem a s přítlačným válcem WA nebo rozrušovací hřídelí WE, vhodná pro zpracování delších třísek, které nejsou sypké a snadno se dají rozplést

Násypku lisu Vám doporučíme nebo si ji zvolíte podle Vašich provozních podmínek.

Typ Objem m3 Rozměry mm Popis
4 200 x 400 násypka základní sdávkovacím šnekem
6 600 x 1000 násypka zvětšená sdávkovacím šnekem a rozrušovací hřídelí
4SN – 12 0,75 násypka se čtyřmi šneky
3SN – 12 0,60 násypka se třemi šneky
12 1200 x 1200 násypka čtvercová sdávkovacím šnekem a rotorem

Volitelná příslušenství pomohou sestavit technologie podle Vašeho přání

 • čidla pro snímání hladiny materiálu v násypce, která umožňují řízení provozu lisu a ovládání externího dopravníku materiálu do násypky lisu
 • zapojení dálkového hlášení SMS zprávou o stavu technologie pomocí GSM nebo LAN pro větší bezpečnost provozu a komfort
 • hydraulický olej pro teploty okolí nižší než + 5 °C, jehož použití umožňuje provoz v nezateplené místnosti či ve venkovním prostředí až do -15 °C
 • přítlačný válec pro násypku se čtyřmi šneky (WA)
 • rozrušovací hřídel pro násypku se čtyřmi šneky (WE)
 • ultrazvukové dvoupolohové čidlo hladiny materiálu
 • příslušenství pro lisování kalů
 • záchytné vany s čerpadly snižují riziko znečištění během manipulace s nezpracovanými třískami. Zamezují případnému úniku kapalin při lisování a hlavně umožňují shromažďování vytlačených řezných kapalin a jejich navrácení zpět do výroby.
 • oplocení s bezpečnostnímu prvky

 

 

Technické údaje

Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm
maximální provozní tlak 240 bar (24MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 77 dB
doba provozu lisu 3 směny

Technické parametry iSwarf při zpracování hliníku

Typ Motor hydraulického čerpadla Průměr briket Výkon pro hliník kg/hod +-10% Pracovní tlak bar
iSwarf 440-4 4 kW 55 mm 70 240
iSwarf 440-5 5,5 kW 55 mm 90 240
iSwarf 550-7 7,5 kW 70 mm 180 240
iSwarf 550-11 11 kW 100 mm 360 240

Technické parametry iSwarf při zpracování litiny

Typ Motor hydraulického čerpadla Průměr briket Výkon pro litinu kg/hod +-10% Pracovní tlak bar
iSwarf 440-4 4 kW 70 mm 120 400
iSwarf 550-5 5,5 kW 70 mm 200 400
iSwarf 550-7 7,5 kW 70 mm 300 400
iSwarf 550-11 11 kW 70 mm 390 400

Jak stanovím potřebný výkon lisu?

Pomoc při výběru volitelných příslušenství

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

Komentáře nejsou povoleny.