Briketovací lis iSwarf 800

Zcela nový, patentově chráněný typ lisu

Energeticky úsporný – při nízkém příkonu je zachován vysoký výkon efektivním zorganizováním pohybů lisovacích nástrojů. Na 1 kg hliníkových třísek spotřebuje 0,02 W.
Výkonný – dosahuje až 1.400 kg/h (hliníkových třísek).
Vysoký stupeň prolisování briket – dosahuje se jej vysokým tlakem působícím na briketu.
Minimální zbytková vlhkost – také přímo ovlivněno úrovní tlaku.
Výhodné dispoziční řešení – spočívá v oddělené lisovací jednotce s násypkou a hydraulickém agregátu, což umožňuje snazší přizpůsobení se danému prostoru nebo stávající technologii.
Objemná násypka – nedílná součást lisu.
Automatický provoz – včetně možnosti komunikace s jinou technologií, která předchází nebo navazuje na lis a snižuje nároky na obsluhu.
Vysoká úroveň diagnostiky stavu stroje – umožňuje rozpoznat stav lisu a typy případných poruch, což podstatně urychluje odstranění závady a opětovné zprovoznění lisu.
Možnost napojení na firemní síť – lis je možné sledovat na dálku jak provozovatelem, tak výrobcem, získávat reporty, informovat výrobce o stavech lisu atd.

 

Komentáře nejsou povoleny.