Briketovací lis iSwarf 50

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Briketovací lis na kovové třísky z obrábění jako univerzální výbava obráběcích center.

Malý a kompaktní briketovací lis vhodný pro přímé napojení pod dopravník obráběcího stroje nebo i jako samostatné zařízení s ručním plněním.

[media url=“https://www.youtube.com/watch?v=osXoPVE26fc“]
Co řeší lis:
– zvyšuje cenu vyprodukovaných třísek
– zmenšuje objem vyprodukovaných třísek v místě jejich produkce v poměru až 1:10
– snižuje četnost vyvážení třísek od obráběcího stroje, dalších manipulací a dopravy obecně
– odděluje kapaliny obsažené v materiálu a umožňuje její opětovné využití
– zvyšuje čistotu pracovního prostředí
– snižuje riziko ekologického znečištění ropnými látkami uniklými z třísek
– eliminuje nároky na centrální dopravníkové systémy třísek

Pro koho je lis určen:
– strojírenské provozy produkující kovové třísky z obrábění
– provozy s více obráběcími stroji
– provoz s jedním obráběcím strojem
Umístění zařízení
– přímo pod dopravník obráběcího centra – automatický provoz dle přítomnosti materiálu v násypce lisu
– volně, nepropojený s jiným zařízením – materiál doplňován ručně nebo vyklopením materiálu do násypky lisu

Klíčové vlastnosti:
– kompaktní, jednoduchá a spolehlivá konstrukce zařízení
– nenáročná obsluha a údržba
– snadná instalace a manipulace s lisem
– možnost vybavit modulem umožňujícím zpracovat dlouhé špony

Obecné informaceVýhody technologiePříslušenstvíTechnické údaje

Materiály vhodné pro briketování

 • hliníkové třísky suché nebo znečištěné řeznými emulsemi nebo oleji
 • litinové a ocelové třísky, třísky barevných kovů
 • směsi ostatních materiálů ověřených zkouškou lisovatelnosti, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady

Po provedení zkoušky lisování 100 kg vzorku materiálu budou stanoveny závazné parametry briketovacího lisu. Výkon lisu závisí na měrné hmotnosti zpracovávaného materiálu.

Umístění briketovacích lisů

Briketovací lisy mohou být ukončením systému dopravy třísek od obráběcích center nebo mohou pracovat samostatně. 

Lisy mohou být vybaveny čidlem hladiny pro snímání materiálu v násypce. Signál čidla hladiny je možné využít pro řízení provozu lisu a pro ovládání externího dopravníku materiálu do násypky lisu. Pro uživatelský komfort je možné zapojení dálkové kontroly pomocí GSM nebo LAN.

Dlouhá životnost, nízké provozní náklady, snadná obsluha

Ekonomický přínos

Technologie briketování kovových třísek přináší zisk tím, že snižuje ztráty při recyklaci třísek a minimalizuje náklady na manipulaci a skladování. Třísky z obrábění kovů jsou cennou surovinu, se kterou je potřeba nakládat hospodárně tak, jako s výchozím materiálem. Současná strojírenská výroba je ovlivněna sílící mezinárodní konkurencí, která vytváří tlak na snižování výrobních nákladů a na cenu výrobků.  Použití briketovacího lisu pro zpracování třísek nabízí jedno z možných ekonomicky výhodných řešení.  Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a u lisování kovů se může pohybovat v měsících.

Při lisování se až do 2 % zbytkové vlhkosti v briketách  zachycují chladící kapaliny. Profit z takto získaných chladicích kapalin je významnou součástí celkového přínosu této technologie.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje.

Přínos naší firmy pro životní prostředí nejlépe ohodnotíme, když jej srovnáme s něčím známým. Naše lisy na kov mohou poskytnout více briket, než je produkce slévárenského hliníku v celé ČR.

Konkrétní příklady našich zákazníků

Pro chlazení nástrojů při obrábění se používají chladicí kapaliny, které ulpívají na třískách. Při lisování briket se vyvine tak vysoký tlak, že se odstraní téměř všechna kapalina. Pro Auto Škoda Mladá Boleslav byla tato skutečnost důvodem pro investici 10 000 000 Kč.

Pro slévárnu hliníku Top Alulit v Benešově jsme vyráběli vzorky briket tak dlouho, než nalezli optimální způsob tavení. A nyní majitel slévárny tvrdí, že zakoupení briketovacího lisu byla jeho nejlepší investice, kterou kdy udělal.

V hutích při recyklaci kovových třísek a špon jich část shoří dříve než se stihnou roztavit. Třinecké železárny vyčílily ztrátu železa z tohoto důvodu na 27 milionů za rok. Tato ztráta byla stanovena rozborem kalů z promývání filtrů nad konvertory. Je způsobena úletem oxidů železa ze spálených třísek, které se nepodařilo roztavit. Brikety jsou těžké, mají malý povrch pro případnou oxidaci, a proto jejich použití zvyšuje výtěžnost tavby. Tuto skutečnost potvrdila i další firma, která změřila, že z briket získá až o 15% více roztaveného kovu než z volně sypaných třísek.

Výhody technologie briketování

 • přímé napojení k výrobní lince, snadná obsluha, rychlý servis
 • maximální prolisování materiálu v celém objemu briket
 • výměna vhodnější násypky při změně podmínek provozu
 • částečná náhrada drtiče pro úpravu suroviny před briketováním
 • částečná náhrada odstředivky, nízká zbytková vlhkost
 • záchytné vany s čerpadly pro vytěsněnou chladicí kapalinu
 • integrovaný žlab pro vysunování briket
 • GSM modul zajišťuje hlášení o stavu stroje SMS zprávou
 • úspora skladovacího prostoru na třísky snížením jejich objemu
 • snížení nákladů na manipulaci s materiálem, zvýšení bezpečnosti
 • úspornější a bezpečnější tavba briket díky menšímu povrchu
 • snížené usazování prachu ve filtrech a menší tvorba strusky

 

Volitelné příslušenství k lisu

 

 

 

Technické údaje

Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm
maximální provozní tlak 240 bar (24MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 77 dB
doba provozu lisu 1 směny

Technické parametry iSwarf při zpracování hliníku

Typ Motor hydraulického čerpadla Průměr briket Výkon pro hliník kg/hod +-10% Pracovní tlak bar
iSwarf 50 4 kW 60 mm 30-50 240

Jak stanovím potřebný výkon lisu?

Pomoc při výběru volitelných příslušenství

Co bychom měli vysvětlit lépe. Jaké další informace potřebujete.

Prosím, napište nám. Rádi Vám odpovíme. Děkujeme.

e-mail: info@briklis.cz

Komentáře nejsou povoleny.